Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

11 Ιουν 2018
Image created by Frank Buschman - Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)