ΦΕΚ Προσωρινής παραχώρησης χρήσης πολιτιστικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων

20 Δεκ 2018