Εθελοντική αιμοδοσία

Ημερομηνία: 16 Ιουν 2017

16.06.2017, 09:00 - 12:30 | Εθελοντική αιμοδοσία

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.