Επιστημονική Διάλεξη

Ημερομηνία: 03 Μαρ 2018
Κατανομή βλαβών στην κλίμακα Mercalli του σεισμού της Σκάρφειας το 426 π.χ. βασισμένη στις περιγραφές των Θουκυδίδη, Καλατιανού.

03.03.18, 11.00 | Επιστημονική διάλεξη

με θέμα «Από το σεισμό της Σκάρφειας (426 π.χ) στο σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη: Πως οι ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες διαμορφώνουν τη σύγχρονη σεισμολογική γνώση» με τον καθηγητή του τομέα Σεισμολογίας - Γεωφυσικής, του Α.Π.Θ., Δρ Κωνσταντίνο Παπαζάχο.

Η ομιλία θα παρουσιάσει μια ανασκόπηση της συνεισφοράς των αρχαιολογικών ευρημάτων, αλλά και των γραπτών αρχαίων και ιστορικών κειμένων, στην ανάπτυξη της Μακροσεισμικής Σεισμολογίας. Θα περιγραφεί η σταδιακή εισαγωγή της έννοιας της μακροσεισμικής έντασης και των σχετικών κλιμάκων, αλλά και ο τρόπος που ιστορικές αρχαιολογικές πληροφορίες αξιοποιήθηκαν από τη σύγχρονη Σεισμολογία. Θα αναδειχθεί με παραδείγματα από τον Ελληνικό, αλλά και το διεθνή χώρο, η σημασία της αξιοποίησης αυτών των πληροφοριών και θα δειχθεί πως το διαθέσιμο ιστορικό – αρχαιολογικό υλικό μπορεί να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία ακόμα και για ειδικά σεισμολογικά προβλήματα, με ειδικότερη αναφορά στη σεισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Μ. Ανδρόνικος» του ΑΜΘ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 
Φορείς