Εκπαιδευτικά προγράμματα 2019-2020 Β' Κύκλος

30 Ιαν 2020

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου θα ξεκινήσουν ξανά την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

και η πλατφόρμα κράτησης (http://education.amth.gr/) θα ενεργοποιηθεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, στις 08:00 π.μ. και θα παραμείνει ανοιχτή για όσα σχολεία έχουν ενεργούς κωδικούς ως τη συμπλήρωση των προσφερόμενων θέσεων.

Προσοχή: αιτήματα για απόκτηση ή υπενθύμιση κωδικού σχολείου δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτά από τις 6/2, ώρα 14:00, έως τις 09:00 της 10/2.