«Αρχαιο-μετρώντας τον Πολιτισμό». Η μελέτη των αρχαιοτήτων με τη συμβολή των φυσικών επιστημών

Ημερομηνία: 26 Ιουν 2019
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12:30
ΧΩΡΟΣ: Αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει έναν νέο θεσμό υπό τον τίτλο «Αρχαιο-μετρώντας τον Πολιτισμό». Η μελέτη των αρχαιοτήτων με τη συμβολή των φυσικών επιστημών.

Διακεκριμένοι φυσικοί επιστήμονες (Χημικοί, Φυσικοί, Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Βιολόγοι κ.ά.) θα πραγματοποιήσουν ομιλίες για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τη μελέτη αρχαιοτήτων, κειμηλίων και πολιτισμικού υλικού γενικότερα και θα μας παρουσιάζουν, με εύληπτο τρόπο, τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Στόχος είναι να καταδείξουμε τη συνεισφορά των φυσικών επιστημών στην καλύτερη κατανόηση υλικών, τεχνολογιών και μηχανισμών του παρελθόντος και έτσι να προσεγγίσουμε με έναν ακόμη τρόπο τις αρχαίες κοινωνίες.

Η έναρξη του κύκλου ομιλιών θα γίνει με την εισήγηση του Αν. Καθηγητή – Χημικού Μηχανικού Ιωάννη Καραπαναγιώτη με τίτλο «Πορφύρα: η χρωστική των Βασιλέων. Από την προϊστορία μέχρι και τους υστεροβυζαντινούς χρόνους»

Ο ομιλητής θα περιγράψει τη συμβολή των φυσικών επιστημών στη μελέτη της πορφύρας και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των ερευνών της τελευταίας δεκαετίας, προσφέροντας νέα σημαντικά στοιχεία που καταρρίπτουν τους μύθους που συνοδεύουν την ιστορία της.

 
Φορείς