Αρχαιο-μετρώντας τον Πολιτισμό

Ημερομηνία: 11 Δεκ 2020
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12:00
ΧΩΡΟΣ: Διαδίκτυο
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«Αρχαιο-μετρώντας τον Πολιτισμό». Η μελέτη των αρχαιοτήτων με τη συμβολή των φυσικών επιστημών

Συνεχίζοντας τη δράση "Αρχαιο-μετρώντας τον Πολιτισμό" το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης οργανώνει διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο:

Λειχήνες και αρχαιολογικά μνημεία: εποικισμός - ανάπτυξη - παθολογία - έλεγχος.

Ομιλητής: Θωμάς Σαββίδης, καθηγητής τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ

Ζητήματα με τα οποία ασχολείται η εισήγηση του καθηγητή Θωμά Σαββίδη είναι τα εξής:

  • Πως αναπτύσσονται και πως εξαπλώνονται οι λειχήνες στις επιφάνειες των μνημείων;
  • Ποιες βλάβες προκαλούνται και ποιες επιφάνειες είναι οι πιο ευάλωτες;
  • Πως επιτυγχάνεται ο έλεγχος της δράσης τους;
  • Μπορεί ένας λειχήνας να λειτουργεί προστατευτικά για ένα μνημείο;

Το κοινό μπορεί να θέσει ερωτήματα (γραπτώς στα σχόλια του βίντεο) τα οποία θα απαντηθούν γραπτώς από τον εισηγητή.