(ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ) Ημερίδα: Ο Ψηφιακός κόσμος στον τουρισμό και τον πολιτισμό

Ημερομηνία: 09 Μαρ 2020
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12:00
ΧΩΡΟΣ: Αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης οργανώνει ημερίδα με τίτλο:

Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Η συμμετοχή σε μια κοινότητα φορέων με κοινές αξίες, που ανταλλάσσει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές στην εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στον πολιτισμό και τον τουρισμό. Μόνο έτσι θα επιτύχουμε την προστασία των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών της χώρας, προωθώντας παράλληλα την ανάπτυξη ενός αειφόρου και υπεύθυνου τουρισμού που θα προσφέρει ποιοτικές εμπειρίες και θα ενισχύει την οικονομία των τοπικών κοινωνιών.

Φορείς