ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 30-11-2023 ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΑΣΕΠ

30 Νοε 2023
ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101) ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. οικ. 1370/22-09-2023 ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ_ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ