Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 3/2019

27 Δεκ 2019

Υποβολή αιτήσεων

από Παρασκευή 27.12.2019 μέχρι Παρασκευή 03.01.2020, ώρες 9:00 - 14:00 στη Γραμματεία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.