Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 3/2018

20 Νοε 2018

Υποβολή αιτήσεων

από Δευτέρα 26.11.2018 μέχρι Τετάρτη 05.12.2018, ώρες 9:00 - 14:00 στη Γραμματεία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.