Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 2/2019

29 Ιουλ 2019

Υποβολή αιτήσεων

από Πέμπτη 01.08.2019 μέχρι Δευτέρα 12.08.2019, ώρες 9:00 - 14:00 στη Γραμματεία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.