Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 2/2018

11 Ιουν 2018

Υποβολή αιτήσεων

από Τετάρτη 13.06.2018 έως Παρασκευή 22.06.2018 ώρες 9:00 - 14:00 στη Γραμματεία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.