Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 2/2017

21 Δεκ 2017

Υποβολή αιτήσεων

από Παρασκευή 22.12.2017 έως Τρίτη 02.01.2018 ώρες 8:30 - 14:00
στη Γραμματεία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.