Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1/2023

05 Μαρ 2023

Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας,

από 5/3/2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 8:00 π.μ. έως και 15/3/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 π.μ,