Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1/2021

29 Νοε 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2021

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021αρχίζει στις  30/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει στις 10/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ