Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1/2019

26 Μαρ 2019

Υποβολή αιτήσεων

από Τετάρτη 27.03.2019 μέχρι Παρασκευή 05.04.2019, ώρες 9:00 - 14:00 στη Γραμματεία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.