Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1/2018

23 Μαρ 2018

Υποβολή αιτήσεων

από Τετάρτη 28.03.2018 έως Τρίτη 10.04.2018 ώρες 9:00 - 14:00 στη Γραμματεία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.