Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1/2018 ΤΑΠΑ

03 Ιουλ 2018

Πίνακες αποτελεσμάτων

διαφόρων ειδικοτήτων της ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης του ΤΑΠ για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ