Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1/2017 ΤΑΠΑ

15 Ιουν 2017

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της προκύρηξης ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1/2017 του ΤΑΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο ΤΑΠΑ.