Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για την εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικών μελετών και την έκθεση των αρχαίων αντικειμένων.

Πιο συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες του τμήματος είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρουσίαση

  • αρχαιολογικών, περιοδικών ή μονίμων, εκθέσεων, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του Μουσείου και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.
  • εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

Τέλος το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για την επικοινωνιακή διαχείριση και προβολή των δράσεων του Μουσείου.

Προϊσταμένη Τμήματος: Δρ. Κουκουβού Αγγελική, Αρχαιολόγος

Οι Άνθρωποι του Τμήματος