Φύλαξη - Πληροφόρηση

Το αρχαιοφυλακτικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη του Μουσείου, των χώρων, αποθηκών αρχαιοτήτων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον μεριμνά για την ευταξία του Μουσείου και την εύρυθμη λειτουργία του.

Αρχιφύλακας: Μπογδάνος Αλέξανδρος

Αναπληρωτές Αρχιφύλακες: Τσιαφκάρη Αθανασία, Βακαλοπούλου Αναστασία-Αντωνία

Οι Άνθρωποι του Τμήματος