Μέτρα υγειονομικής προστασίας

Mέτρα υγειονομικής προστασίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την εξασφάλιση της υγείας των επισκεπτών και των εργαζομένων του.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ, κατά την είσοδό σας στο Μουσείο θα πρέπει να επιδεικνύετε ένα από τα παρακάτω έγγραφα, μαζί με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό για τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοπροσωπίας:

 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
 • Πιστοποιητικό νόσησης (με ισχύ έως 6 μήνες από τη διάγνωση) ή
 • Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού rapid test (πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός 48 ωρών πριν την επίσκεψή σας).

Η παραπάνω υποχρέωση αφορά και σε ανηλίκους από 12 ετών και άνω.

Οι ανήλικοι από 4 έως 11 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) του τελευταίου 24ώρου. Δήλωση αποτελέσματος self-test.

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (εκθεσιακοί και εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι) ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες λειτουργίας:

 • Δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων.
 • Ένα (1) άτομο ανά 15 τ.μ.
 • Επισκέψεις ομάδων έως είκοσι (20) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα), οπότε ο αριθμός προσαυξάνεται ανάλογα.

ΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ του μουσείου (π.χ. υπαίθριες εκθέσεις) ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες λειτουργίας:

 • Ενάμισι (1,5) μέτρο απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων.
 • Ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ.
 • Επισκέψεις ομάδων έως είκοσι (20) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα), ή έως σαράντα (40) ατόμων, εφόσον ο ξεναγός κατέχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Στη δεύτερη περίπτωση, τα άτομα που ακολουθούν ξεναγό οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο Μουσείο ένα από τα πιο κάτω αναφερόμενα έγγραφα (μαζί με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό, για τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοπροσωπίας):
  • πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή
  • πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, ή
  • βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης.

Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά σε ανήλικους από δώδεκα (12) ετών και άνω.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, στο Μουσείο εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα:

 • Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς) από επισκέπτες και εργαζόμενους.
 • Θερμομέτρηση των εισερχομένων στο Μουσείο.
 • Χρήση απολυμαντικού υγρού (διατίθεται στην είσοδο και σε διάφορα σημεία στους κοινόχρηστους χώρους).
 • Σύσταση για χρήση πιστωτικών καρτών στις συναλλαγές.
 • Σύσταση για αποφυγή χρήσης ασανσέρ και κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένα έγγραφα