Από τον Πλάτωνα στον Βολταίρο και τον Κοραή: αρχαία ελληνική φιλοσοφία και Διαφωτισμός. Έργα τέχνης από το Λούβρο στη Θεσσαλονίκη

12 Οκτ 2012 - 27 Ιαν 2013

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης των 5Μ και αποτέλεσε την ανταπόδοση του μουσείου του Λούβρου για τη μεγάλη έκθεση που πραγματοποιήθηκε εκεί υπό τον τίτλο «AU ROYAUME D’ ALEXANDRE  LE GRAND. LA MACÉDOINE ANTIQUE» (Οκτώβριος 2011 – Φεβρουάριος 2012).

Η έκθεση ένωσε με το νήμα της αφήγησης τις ιδέες του Διαφωτισμού με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Η ελληνική σκέψη είναι αυτή που μίλησε για πρώτη φορά για τις ιδέες της ελευθερίας του ατόμου, της αυτοσυνείδησης και της ελεύθερης σκέψης, επάνω στις οποίες θεμελιώθηκε -ή προσπάθησε να θεμελιωθεί- το σύγχρονο σύστημα αξιών της Δύσης. Από την άλλη πλευρά στα μηνύματα του Διαφωτισμού για ελευθερία και αυτοδιάθεση στηρίχτηκαν οι ιδέες ανεξαρτησίας πολλών υπόδουλων μέχρι τότε λαών, όπως ήταν και ο ελληνικός. Ο ελληνικός Διαφωτισμός δεν ήταν απλώς ο απόηχος του ευρωπαϊκού κινήματος στην υπόδουλη Ελλάδα αλλά το πνευματικό, γλωσσικό, πολιτικό και κοινωνικό κίνημα που αφύπνισε πνευματικά τους βαλκανικούς λαούς, ένα κίνημα άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιδέα της χειραφέτησης, της ανεξαρτησίας και της πνευματικής αναγέννησης του ελληνικού λαού. Στόχος μας, λοιπόν, έγινε η ανίχνευση των νοημάτων που μπορεί να συνδέουν την ελληνική αρχαιότητα, την οποία υπηρετεί και επιδιώκει να προβάλλει ένα αρχαιολογικό μουσείο, με ένα νεότερο ευρωπαϊκό και ελληνικό φαινόμενο που έχει πολυεπίπεδες εκφάνσεις και συνυφαίνεται με την ιδέα της εθνικής ανεξαρτησίας και της πνευματικής ανύψωσης, ιδέες σήμερα επίκαιρες όσο ποτέ στη σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδας.

Εκτέθηκαν γλυπτά έργα που αποδίδουν μορφές κορυφαίων Γάλλων Διαφωτιστών, από το μουσείο του Λούβρου, γλυπτά που αποδίδουν μορφές αρχαίων φιλοσόφων, από τη συλλογή του ΑΜΘ, σχέδια, λιθογραφίες και χαλκογραφίες από το Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο καθώς και  εκδόσεις από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

Η έκθεση συνοδεύτηκε από την έκδοση δίγλωσσου καταλόγου (ελληνικά, γαλλικά).