Ιούλιος 2019

Αγαλμάτιο Αφροδίτης Ομονοίας από το Ιερό των Αιγυπτίων Θεών (Σαραπείο) της Θεσσαλονίκης

Αγαλμάτιο Αφροδίτης Ομονοίας από το Ιερό των Αιγυπτίων Θεών (Σαραπείο) της Θεσσαλονίκης, ΜΘ 996. © 2019 ΥΠΠΟΑ-ΑΜΘ

Αγαλμάτιο Αφροδίτης Ομονοίας από μάρμαρο Θάσου(;) προερχόμενο από το Σαραπείο.

Η κεφαλή, ο δεξιός βραχίονας, το άκρο αριστερό χέρι με την απόληξη του αντικειμένου που κρατούσε η μορφή και τμήμα του ιματίου δεν σώζονται. Η Αφροδίτη, ντυμένη με χειριδωτό χιτώνα και ιμάτιο, πατά σε ημικυκλική βάση που φέρει χαραγμένη την επιγραφή: Ἀφροδείτῃ Ὁμονοίᾳ / ὁ ἱερεὺς Ποντιανός και τη χρονολογία που αντιστοιχεί στο έτος 182/3 μ.Χ. (ακτιακή χρονολογία). Στο αριστερό της χέρι κρατούσε αντικείμενο που θα μπορούσε να είναι κέρας αφθονίας. Δεξιά της, πάνω σε βράχο, σώζονται τα πόδια ενός μικρού Έρωτα, που φαίνεται ότι ακουμπούσε το αριστερό του χέρι στον μηρό της θεάς, ενώ εκείνη πιθανώς ακουμπούσε το δικό της δεξί χέρι στον ώμο ή το κεφάλι του Έρωτα. Το αγαλμάτιο θα πρέπει να χρονολογηθεί μετά τα μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ., απηχεί ωστόσο τύπο του 4ου αιώνα π.Χ. Πρόκειται για αναθηματικό έργο, το οποίο αφιέρωσε ο ιερέας Ποντιανός στην Αφροδίτη που με το λατρευτικό επίθετο Ομονοία συλλατρευόταν με άλλους θεούς στο Ιερό των Αιγυπτίων Θεών της Θεσσαλονίκης.

Μπορείτε να δείτε το έκθεμα στην έκθεση Θεσσαλονίκη Μακεδονίας Μητρόπολις, αίθουσα 3.