Ιούλιος 2017

Ο Θησαυρός της Αραβησσού

Ο Θησαυρός της Αραβησσού

Ο «θησαυρός» της Αραβησσού (Τελική Νεολιθική περίοδος / περίπου 4500-3200 π.Χ.) είναι ένα σύνολο έξι χρυσών αντικειμένων (2 δακτυλιόσχημα περίαπτα, 2 ταινιόσχημα ελάσματα ελλειψοειδούς σχήματος, 1 δισκόμορφο έλασμα και ένας δακτύλιος) που βρέθηκαν τυχαία στην περιοχή της Αραβησσού Πέλλας.

Πιστεύεται ότι προέρχονται από νεκροταφείο, το οποίο ωστόσο δεν έχει γίνει δυνατό να εντοπιστεί. Ανήκουν σε τύπους που μας είναι γνωστοί από αρκετές θέσεις του Αιγαίου, των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας.

Τα δακτυλιόσχημα περίαπτα από σφυρήλατο έλασμα θεωρείται ότι αποδίδουν σχηματικά το ανθρώπινο σώμα και έχουν ερμηνευθεί ως αποτροπαϊκά ή θρησκευτικά σύμβολα. Όμοια αντικείμενα από άλλα υλικά, όπως άργυρο, μάρμαρο, λίθο και πηλό, έχουν βρεθεί σε πολλές θέσεις σε όλη την Ελλάδα. Μία βραχογραφία από τον οικισμό της Πλάκας στην Άνδρο αναπαριστά μορφές που στους καρπούς των χεριών έχουν δεμένα δακτυλιόσχημα περίαπτα.

Τα χρυσά αντικείμενα από την Αραβησσό αποτελούν μια ομάδα με ιδιαίτερη σπουδαιότητα όχι μόνο λόγω του πολύτιμου υλικού από το οποίο ήταν φτιαγμένα αλλά και γιατί δηλώνουν τη δυνατότητα κάποιων ατόμων ήδη από τη Νεολιθική εποχή να αποκτούν προσωπικά αντικείμενα γοήτρου, τα οποία ορισμένες φορές συνόδευαν τους κατόχους τους στην τελευταία τους κατοικία. Έτσι, υποδηλώνεται και το ενδιαφέρον της κοινότητας για τη διαχείριση των νεκρών και την «επένδυση» στην ιδεολογία του θανάτου, ως μέρος των συλλογικών αντιλήψεων των νεολιθικών κοινωνιών.