Μάιος 2017

Ο θησαυρός των Πετραλώνων

Ο Θησαυρός των Πετραλώνων. Copyright ΥΠΠΟΑ

Ο «θησαυρός των Πετραλώνων» αποτελείται από χάλκινα εργαλεία (σαράντα σμίλες και τέσσερις πελέκεις) και χρονολογείται στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.)

Είναι ένα σπάνιο εύρημα που ήρθε στο φως τυχαία κοντά στο χωριό Πετράλωνα της Χαλκιδικής.

Το γεγονός ότι όλα τα εργαλεία είναι αξιοπρόσεχτης τεχνικής αρτιότητας και φέρουν ίχνη χρήσης και φθοράς υποδηλώνει ότι είναι πιθανό να βρίσκονταν στα χέρια ενός μεταλλουργού ή/και εμπόρου, ο οποίος αφού τα ακόνιζε θα μπορούσε να τα επιστρέψει στους ιδιοκτήτες τους ή να τα μεταπωλήσει.

Ο θησαυρός των Πετραλώνων δείχνει με ανάγλυφο τρόπο το εξελιγμένο τεχνολογικό στάδιο, στο οποίο είχε φτάσει η επεξεργασία των μετάλλων ήδη από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, στοιχείο που πιστοποιείται και από άλλα ευρήματα στη Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η κυκλοφορία των μεταλλικών αντικειμένων καθώς και η παρουσία τύπων που απαντούν σε όλο το Αιγαίο και τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο υποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρής τεχνολογικής παράδοσης αλλά και ενεργών δικτύων διακίνησης.