Έλληνες και Φοίνικες στα Σταυροδρόμια της Μεσογείου/ Greeks and Phoenicians at the Mediterranean Crossroads

 Έλληνες και Φοίνικες στα Σταυροδρόμια της Μεσογείου

Catalogue of the temporary exhibition held at the Archaeological Museum of Thessaloniki (December 20, 2011 – September 20, 2012)

Editors: Polyxeni Adam-Veleni, Evangelia Stefani

translation: Theodore Papakostas

Publications of the Archaeological Museum of Thessaloniki, no. 15

Thessaloniki 2011
ISBN 978-960-9621-07-6
208 pages, 27.6 x 20.5 cm., paperback

The book presents studies for the presence of the Phoenicians in the Aegean and their relations with the Greeks from the Late Bronze Age to the 4th c. BC, as well as a complete presentation of the exhibits included in the temporary exhibition of the A.M.Th.