ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ

23 Apr 2019

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας εύχρηστης εφαρμογής με τη μορφή ενός έξυπνου ψηφιακού ξεναγού που θα συνδέει άμεσα και αμφίδρομα το ΑΜΘ με την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και τον ευρύτερο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για την ανάπτυξη μιας διαδραστικής εφαρμογής με διαφοροποιημένο περιεχόμενο ανάλογα με τη θέση του χρήστη: α) εκτός των χώρων του ΑΜΘ (περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης ή στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας) ή β) εντός του ΑΜΘ.

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας και η αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και την επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Η εφαρμογή (mobile application) που θα αναπτυχθεί θα είναι εξαιρετικά απλή στη χρήση και κατάλληλη για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές: έξυπνα τηλέφωνα, tablets κλπ. Τα 'έξυπνα' εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν θα αποβλέπουν ειδικότερα: α) στην προσφορά ενός ελκυστικού ψηφιακού προϊόντος, που θα ενισχύσει την τουριστική δυναμική της Θεσσαλονίκης και όλης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, β) στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, γ) στη δημιουργία μιας συνολικής διαδραστικής βιωματικής εμπειρίας για τους επισκέπτες της ΠΚΜ και του Μουσείου, αλλά και στον τονισμό της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο Μουσείο –ως χώρου προβολής και ανάδειξης του πολιτισμικού αποθέματος- και των αρχαιολογικών χώρων από τους οποίους προήλθε αυτό, δ) στην ανακάλυψη των κρυμμένων μυστικών της περιοχής, μέσα από αφηγήσεις που θα συνδέονται με τη σημερινή πραγματικότητα και τα ενδιαφέροντα των χρηστών, ε) στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του ΑΜΘ, το οποίο αποτελεί το πρώτο σε επισκεψιμότητα μουσείο της περιοχής και μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνας διάχυσης μιας στοχευμένης πολιτικής πολιτιστικού τουρισμού.

Το έργο στοχεύει να φέρει κοντά στο κοινό το πολύτιμο πολιτιστικό απόθεμα του Μουσείου αλλά και την έντονη επιστημονική, πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητά του. Για την ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 21 μήνες. Η διάθεση της δοκιμαστικής έκδοσης της ψηφιακής εφαρμογής προσδιορίζεται στο τέλος του 10ου μήνα του προγράμματος και θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό αντικειμένων σε δύο γλώσσες (ΕΛ/ΕΝ). Οι αξιολογήσεις και τα σχόλια των χρηστών θα ληφθούν υπόψη στην τελική έκδοση που θα διανεμηθεί 6 μήνες μετά. Για τη διασύνδεση με την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ και την έναρξη πιλοτικών ζωντανών μεταδόσεων θα απαιτηθούν περίπου 8 μήνες λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες τεχνικές εργασίες για τη φυσική διασύνδεση του ΑΜΘ με το ΕΔΕΤ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Χρηματοδότησης:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χρηματοδοτικό πλαίσιο:ΕΣΠΑ 2014-2020
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόσκληση:Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς
MIS (ΟΠΣ)
5026708
Ημερομηνία Έναρξης:23 ΝΟΕ 2018
Διάρκεια:21 μήνες (από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης)
Σύνολικός Προϋπολογισμός:508.000,00 €
 

Φορείς (εικόνα)