Μακεδονική Δεκάπολη της Ιορδανίας. Φωτογραφικό οδοιπορικό με το φακό του Ορέστη Κουράκη Macedonian Decapolis of Jordan. Photographic itinerary through the lens of Orestis Kourakis

Μακεδονική Δεκάπολη της Ιορδανίας. Φωτογραφικό οδοιπορικό με το φακό του Ορέστη Κουράκη

Photographic itinerary through the lens of Orestis Kourakis

texts Polyxeni Adam-Veleni

Publications of the Archaeological Museum of Thessaloniki no. 14

©ΥΠΠΟΤ, Archaeological Museum of Thessaloniki
Thessaloniki 2012
ISBN 978-960-9621-05-2
52 pages, 22.4 x 24.5 cm., hardcover

Photographic portfolio of the temporary exhibition, within the framework "Thessaloniki, crossroads of cultures" of the Ministry of Culture