Κεραμικά Εργαστήρια στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (8ος – αρχές 5ου αι. π.Χ.)./ Pottery Workshops in Northeastern Aegean (8th – early 5th c. BC).

Κεραμικά Εργαστήρια στο Βορειοανατολικό Αιγαίο

Scientific Meeting AMTh 2010

editors: Polyxeni Adam-Veleni, Eurydice Kefalidou, Despoina Tsiafakis

Publications of the Archaeological Museum of Thessaloniki no. 21

©ΥΠΠΟΑ, AMTh
Thessaloniki 2013
ISBN 978-960-9621-13-7
272 pages, 27.7 x 20.5 cm., paperback

The book includes the papers presented in the conference of the A.M.Th. with English summaries.