Χρυσά στεφάνια και διαδήματα. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης / Gold wreaths and diadems. Archaeological Museum of Thessaloniki

7. Gold wreaths and diadems

Photographic portfolio

texts: Despoina Ignatiadou, Elisavet-Bettina Tsigarida

Publications of the Archaeological Museum of Thessaloniki, no. 7

ISBN 978-960-89388-8-5
40 pages, 22 x 22 cm., hardcover

Photographic portfolio with the unique gold wreaths and diadems exhibited in the Archaeological Museum of Thessaloniki