Εκατό χρόνια έρευνας στην Προϊστορική Μακεδονία, 1912-2012. A century of research in Prehistoric Macedonia, 1912-2012.

Εκατό χρόνια έρευνας στην Προϊστορική Μακεδονία, 1912-2012.

Archaeological Museum of Thessaloniki, 22-24 November 2012

Editors: Evangelia Stefani, Nikos Merousis, Anastasia Dimoula

Publications of the Archaeological Museum of Thessaloniki, no. 22

©AMTh
Thessaloniki 2014
ISBN 978-960-9621-14-4
722 pages, 28.5 x 20.8 cm., paperback

Proceedings of the nternational conferance held at the Archaeological Museum of Thessaloniki, 22-24 November 2012.