Διαθλάσεις ενός μύθου. Ξανθίππη Σκαρπιά-Χόιπελ. Reflections of a myth. Xanthippe Scarpia-Heupel

Διαθλάσεις ενός μύθου.

Exhibition catalogue 13/11/2014 – 12/01/2015

Editor Polyxeni Adam-Veleni

Publications of the Archaeological Museum of Thessaloniki, no. 28

ISBN 978-960-9621-20-5
44 pages, 23.7 x 22 cm., paperback

The book presents the exhibits of the art exhibition of the A.M.Th. with short introductory texts.