Η τοπική κεραμική παραγωγή στη Χαλκιδική κατά τους Ιστορικούς Χρόνους

Date: 28 Sep 2023
START TIME: 09:00
VENUE: Manolis Andronikos Hall
FREE ENTRANCE
αφίσα ημερίδας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει Αρχαιολογική Συνάντηση με τίτλο:

«Η τοπική κεραμική παραγωγή στη Χαλκιδική κατά τους Ιστορικούς Χρόνους».

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου που υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός. Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κύριος στόχος της αρχαιολογικής συνάντησης είναι η παρουσίαση και σύνθεση παλαιών και νέων δεδομένων, με αφετηρία την Εποχή Σιδήρου, κατά την οποία αναδιαμορφώθηκε ο κοινωνικός χώρος της Χαλκιδικής μέσω του Β΄ αποικισμού, έως και την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο. Οι ομιλίες θα εστιάσουν στην παρουσίαση κεραμικών συνόλων τοπικής παραγωγής και καταλοίπων κεραμικών εργαστηρίων.  

Η συνάντηση θα έχει ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://meet.google.com/iyc-ggps-xjh

 
Institutions