Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 2/2020

19 Nov 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info.amth@culture.gr), από 21-11-2020 έως 30-11-2020.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.