Ανακοινωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 2/2016

28 Nov 2016

Υποβολή αιτήσεων

από Τετάρτη 30.11.2016 έως Παρασκευή 09.12.2016
ώρες 8:30 - 14:00
στη Γραμματεία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης