Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1/2020

12 May 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info.amth@culture.gr), από 14-05-2020 έως 25-5-2020.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.