Το ΑΜΘ στη 16η ΔΕΒΘ

Date: 09 May - 12 May 2019

Το ΑΜΘ συμμετέχει στην 16η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ)

που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 9-12 Μαΐου εκθέτοντας τις εκδόσεις του στο περίπτερο 14.