Προσβασιμότητα

Κεντρική είσοδος

Η πρόσβαση προς την  κεντρική είσοδο του μουσείου γίνεται με ράμπες. Η πόρτα έχει επαρκές άνοιγμα για την εξυπηρέτηση και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

Aνελκυστήρες

Οι εκθεσιακοί χώροι αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα και η κίνηση σε αυτά επιτυγχάνεται με κλίμακες, ειδικά ανεβατόρια και ανελκυστήρες με προδιαγραφές για αμαξίδια. Το μουσείο διαθέτει αμαξίδιο σε περίπτωση που ζητηθεί. Στα κλιμακοστάσια και στις  ράμπες υπάρχουν χειρολησθήρες.

ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ & ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

Στους εκθεσιακούς χώρους υπάρχουν καθιστικά, ώστε να ξεκουράζονται οι επισκέπτες που το έχουν ανάγκη. Οι χώροι είναι ελεύθεροι από εμπόδια και το πλάτος των διαδρόμων τους είναι μεγαλύτερο από 1,5 μ. σύμφωνα με τις προδιαγραφές κίνησης ΑμεΑ.

Χωροι υγιεινης

Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ειδικές προδιαγραφές (WC ΑμεΑ), οι οποίοι καλύπτουν όλους τους χώρους του κτιριακού συγκροτήματος.

Αναψυκτηριο

Το μουσείο διαθέτει αναψυκτήριο προσβάσιμο με ράμπα.

Oχημα αμεα

Όχημα ΑμεΑ μπορεί να σταθμεύσει στο πάρκινγκ του Μουσείου.

Μη βλέποντες επισκέπτες

Για τους μη βλέποντες επισκέπτες ή αυτούς με προβλήματα όρασης, έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην υπαίθρια έκθεση «Μνήμη και Λίθοι». Η χρήση κατάλληλου υλικού επίστρωσης επιτρέπει την ομαλή κίνηση αναπηρικών αμαξιδίων, ενώ έχουν τοποθετηθεί στο δάπεδο διακριτά πλακίδια όδευσης, που όχι μόνο διευκολύνουν την κίνηση τυφλών ή μερικώς βλεπόντων, αλλά και τους κατευθύνουν σε συγκεκριμένα εκθέματα, τα οποία προσφέρονται για απτική διερεύνηση. Κείμενα σε γραφή Braille στην ελληνική και αγγλική γλώσσα παρέχουν εξειδικευμένες πληροφορίες για την έκθεση.