Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Κεφάλι και τμήμα λαιμού ειδωλίου

Το μαρμάρινο κεφάλι κυκλαδικού ειδωλίου με αρ.

ΜΘ 10664. Κεφάλι και τμήμα λαιμού ειδωλίου. © ΥΠΠΟΑ-ΑΜΘ