ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

1. Iter Vitis – Les Chemins de la vigne (μονοπάτια της αμπέλου)

Λογότυπο ITER-VITIS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ