Ουρανία Πάλλη

Αρχαιολόγος
T: 2313 310248

Γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Institut du Paléontologie Humaine, Muséum National d’ Histoire Naturelle, Παρίσι, με ειδίκευση στη λιθοτεχνία της Μέσης Παλαιολιθικής περιόδου.

Από το 1993 έως το 2004 ήταν μέλος της ερευνητικής ομάδας της συστηματικής παλαιολιθικής ανασκαφής στο σπήλαιο Καλαμάκια στην Αρεόπολη Μάνης.

Από το 1998 έως και το 2010 εργάστηκε ως συμβασιούχος αρχαιολόγος στο ΥΠΠΟ, σε συστηματικές, σωστικές ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες στη Θεσπρωτία.

Το 2006 κατατάχθηκε σε θέση Ι.Δ.Α.Χ. στην ΛΒ΄ ΕΠΚΑ και έως το 2009 ήταν υπεύθυνη του έργου «Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας» (Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).

Το 2011 τοποθετήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, όπου και υπηρετεί στο Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στις προϊστορικές λιθοτεχνίες, στην αρχαιολογία της περιοχής της Θεσπρωτίας και σε μουσειολογικά θέματα. Έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα καθώς και κείμενα και λήμματα σε καταλόγους εκθέσεων.