Ιωάννης Ναζλής

Χημικός
T: 2313 310225

Είναι απόφοιτος του τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία – συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης & μηχανισμών» της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Εργάστηκε από το 1996 έως το 2007 στην 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (σημερινή Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους), σε έργα συντήρησης κωδίκων και αρχειακού υλικού του Αγίου Όρους και της Χαλκιδικής.

Από το 2007 εργάζεται στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Α.Μ.Θ. και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εργασίας του σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.