Αγγελική Μονέδα

ΠΕ Μηχανικών - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ
T: 2313 310250

Γεννήθηκε το 1977 στη Θεσσαλονίκη.

Το 2001 έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών από το ομώνυμο τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Στο ίδιο τμήμα ολοκλήρωσε το 2008 τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Δυαδικές συναρτήσεις Green πολυκεντρικών σφαιρικών σωμάτων. Μικροκυματικές, βιοιατρικές & οπτικές εφαρμογές".

Από το 2001 έως το 2013 εργάστηκε ως εργαστηριακή και επιστημονική συνεργάτης του τμήματος Ηλεκτρονικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2010 εργάστηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα (Π.Δ. 407/80) στο τμήμα Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το διάστημα Φεβρουαρίου 2013 – Ιουνίου 2015 εργάστηκε στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ» (ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση).

Από τις 29 Ιουνίου 2015 είναι διορισμένη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με την ειδικότητα ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τη διάδοση και σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων καθώς και από τις βιολογικές επιδράσεις των ραδιοκυμάτων.

Η κ. Μονέδα έχει 12 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές, και περισσότερες από 60 αναφορές τρίτων στις δημοσιευμένες εργασίες της.

Έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδα από το 2001.