Βασιλική Μιχαλοπούλου

Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Απέκτησε πτυχίο στη συντήρηση αρχαιοτήτων από το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, του ΤΕΙ Αθήνας.

Πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Διοίκησης Πολιτιστικών Μονάδων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου.

Εργάστηκε από το 1992 έως το 2006, στην ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ (σημερινή Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης).

Είναι μόνιμη υπάλληλος στο Υπουργείου Πολιτισμού από το έτος 2006, μετά από επιτυχή συμμετοχή της σε γραπτό διαγωνισμό του ΥΠ.ΠΟ.

Τα ιδιαίτερα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην παθολογία των ανασκαφικών υλικών και στην μελέτη της αρχαίας μεταλλοτεχνίας και μικροτεχνίας.

Αποτελέσματα των εργασιών της στο παραπάνω αντικείμενο έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.