Ελεονώρα Μέλλιου

Αρχαιολόγος
T: 2313 310237

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έλαβε μεταπτυχιακή υποτροφία στο πλαίσιο του προγράμματος "Erasmus" για το πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, Dipartimento di Scienze dell' Antichita "Giorgio Pasquali".

Συμμετείχε στις πανεπιστημιακές ανασκαφές στην Πέλλα, το Δίον και τη Βεργίνα.

Εργάστηκε ως συμβασιούχος αρχαιολόγος στην ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Διορίστηκε ως μόνιμος αρχαιολόγος στην Αρχαιολογική Υπηρεσία κατόπιν επιτυχίας στον ειδικό διαγωνισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και υπηρέτησε στην ΙΕ΄ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων Λάρισας για εννέα χρόνια και κατόπιν μετάθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης από το 2003.

Έχει λάβει μέρος στη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, τη διοργάνωση μουσειακών εκθέσεων και έχει επιμεληθεί τις επιστημονικές βιβλιοθήκες των υπηρεσιών στις οποίες υπηρέτησε, ενώ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των εκδόσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Έχει συμμετάσχει σε ανακοινώσεις επιστημονικών συνεδρίων και σε καταλόγους αρχαιολογικών εκθέσεων και λοιπές δημοσιεύσεις.

Γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά και έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν τις μουσειακές σπουδές, καθώς και την κεραμική και τη γλυπτική των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.