Θωμάς Λιόλιος

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
T: 2313 310242

Γεννήθηκε το 1965 και έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης.

Από το 1991 έως και σήμερα εργάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με τις οικονομικές επιστήμες προκειμένου να εμπλουτίσει τις γνώσεις που απέκτησε κατά την διάρκεια των σπουδών του.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ασχολήθηκε με μισθοδοσία προσωπικού καθώς και ασφαλιστικών ταμείων, επιχορηγήσεις ΤΑΠΑ, χρηματικά εντάλματα τακτικού προϋπολογισμού, έχει υπάρξει υπόλογος σε προγράμματα δημοσίων επενδύσεων καθώς επίσης και ευρωπαϊκά προγράμματα και Β’ & Γ’ ΚΠΣ, Interreg κ.α.

Από το 2017 παρακολουθεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου προκειμένου να διευρύνει τους ορίζοντες του πέρα από την ειδικότητα του οικονομολόγου την οποία κατέχει.