Δημήτρης Kαρολίδης

Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
T: 2313 310222

Είναι o προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας του ΑΜΘ.

Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια ασχολείται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχοντας την επιστήμη της συντήρησης ως βασικό εκπαιδευτικό εφόδιο, εξειδικεύτηκε στις καλές κι εφαρμοσμένες τέχνες αλλά και στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, σε ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρώπης.

Το ενδιαφέρον του για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς τον οδήγησε στη διαχείριση και ανάδειξη συλλογών˙ η διοργάνωση εκθέσεων είναι αυτό που τον συναρπάζει.