Καλλιόπη Χατζηνικολάου

Αρχαιολόγος

Γεννήθηκε στην Πάτρα και σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το Α.Π.Θ. έλαβε το 1998 το Μ.Δ.Ε. (Κύριο θέμα: «Η λατρεία στην Ήπειρο κατά τους ελληνιστικούς χρόνους») και το 2007 το διδακτορικό δίπλωμα με θέμα «Οι λατρείες των θεών και των ηρώων στην Άνω Μακεδονία κατά την αρχαιότητα (Ελίμεια, Εορδαία, Ορεστίδα, Λυγκηστίδα)». Η διατριβή της εκδόθηκε το 2011 από τον εκδοτικό οίκο University Studio Press.

Από το 1991 έως και το 2005 εργάστηκε ως συνεργάτης στην πανεπιστημιακή ανασκαφή του Δίου Πιερίας και, ως συμβασιούχος αρχαιολόγος στο ΥΠΠΟ, σε συστηματικές και σωστικές ανασκαφές στην Αχαΐα (ΣΤ΄ΕΠΚΑ) και κυρίως στη Μακεδονία (Θεσσαλονίκη και ευρύτερη περιοχή/ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ).

Το 2006 κατατάχθηκε σε θέση Ι.Δ.Α.Χ. στην ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ και το 2007 τοποθετήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, όπου και υπηρετεί στο Τμήμα Συλλογών Μεταλλοτεχνίας, Λίθινων & Μικροτεχνίας).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε Θρησκεία, Πλαστική, Επιγραφική, Εικονογραφία, Τοπογραφία, Κορινθιακή κεραμική.

Έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα, χρονικά και στατιστικές μελέτες, καθώς και κείμενα και λήμματα σε καταλόγους εκθέσεων Μουσειακών Συλλογών.

Είναι μέλος του Διεθνούς Κέντρου Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας (CIERGA/Αθήνα/Liège).